Gynaecologie

‘Voorkomen is beter dan genezen’

Een wijsheid die door iedereen gekend is. Jaarlijkse controles met om de 3 jaar ook een controle uitstrijkje is toch belangrijk voor de gezondheid. Sommige aandoeningen of ziekten gaan immers met geen of weinig symptomen gepaard, waardoor bepaalden zaken bij simpele controles soms per toeval ontdekt worden.

 

Wanneer er bepaalde aandoeningen of ziekten ontdekt worden, moeten deze soms met heelkunde of chirurgie behandeld worden. Dokter Bafort is een bedreven chirurg in laparoscopie (kijkoperatie), waarbij via kleine sneetjes in de buik van een 5 tot 12mm de operatie kan uitgevoerd worden.

Robotchirurgie

Sinds september 2019 is dr. Bafort ook samen met dr. Maene opgestart met de robotchirurgie in de Gynaecologie, cfr onze aparte pagina.

Ons team